Get Adobe Flash player

Óvoda 

Czövek Olivér lelkipásztor testvérünk nyugdíjazása után is Vecsésen élt az Eötvös utcában és a feleségével együtt részt vállaltak gyülekezetünk missziós munkájából. Mint Klárika néni elmondta, 1999-ben egyik nap vendégeik érkeztek: Mikusné Vörösvári Anikó és férje Mikus Ferenc, akik egy református óvoda létesítésének ötletét vetették fel nekik.

Idén is sor került az óvodában a ballagásra. A gyermekek számot adtak szüleik és a gyülekezet előtt arról, hogy az itt töltött évek alatt mennyit fejlődtek, mit tanultak nevelőiktől. Imádkozzunk azért, hogy ezekkel a gyermekekkel találkozzunk a hittan órákon, és későbbiekben gyülekezetünkben is.

Kedves Szülők, Gyermekek!

 

Óvodánk 2002. szeptember elsejétől működik három csoporttal, az idei évtől 80 fős létszámmal.

 

Mottónk:

"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, hogy amikor öreg lesz, akkor sem távozik el attól."

(Péld.22:6)

 Nevelési-oktatási tevékenységünk fő feladatait az Óvodai Nevelés Országos alapprogramja, a Református Óvodai nevelés keretprogramja és a Tevékenységközpontú Nevelési Program irányelvei alapján dolgoztuk ki. Mindezek figyelembevételével tervezzük, szervezzük és valósítjuk meg a diferenciált személyiségfejlesztést.

Szeretnénk óvodásink kibontakozóban lévő személyiségjegyeihez a családi nenevelést kiegészítve, a keresztyén erkölcs és hitbeli ismereteket átadni, amelyekre építve önálló, magabiztos, testileg és lelkileg egészséges, a jó ügyekért tenni képes emberekké válhatnak.

 

Alakuljon ki bennük a másik ember elfogadásának alázatos tisztelete, szeretettel tudjanak társaikhoz fordulni, segíteni egymást.

 

A református nevelés világnézeti alapja a Biblia és az abból táplálkozó hitvallásunk. Keresztyén nevelésünk célja a harmonikusan fejlődő személyiség kialakítása, valamint a kersztyén értékrend átadása, mely elsősorban a gyermek lelki életére irányul, de átszövi az általános nevelési feladatokat és a közösségi nevelést is. Továbbá megfogalmazza a pontos és egyértelmű követelményeket, a békés együttéléshez szükséges szabályokat, a szabadság és a korlátok ésszerű rendszerének egyensúlyát. Ennek a célnak és feladatnak a középpontjában tudatosan a Biblia tanítása és Jézus Krisztus személye áll.

 

Fontos feladatunk tehát, hogy a látható világ mellett a láthatatlan világra is nyíljon fel tekintetük.

2220 Vecsés, Árpád utca 6.

Tel./Fax.: 29/357-697

 

Óvodánk javára adományokat fogadunk:

Fénysugár Vecsés Alapítvány; adószám: 18714478-1-13

valamint OTP Vecsés; számlaszám: 11742283-20029559

 

                                                          Pete Jánosné

                                                          óvodavezető

Az új tanév előkészületei sok-sok közös játékkal és imádsággal kezdődtek a Vecsési Református Óvodában. A 80 főre kibővült létszámhoz az elballagott gyáli és üllői gyermekek helyett is vecsési szülők gyerekeit vették fel, hogy ezzel is jobban segítsék a városi önkormányzat óvodai elhelyezési gondjainak megoldását. Augusztus utolsó hetében a református gyermekmisszió részeként a nagycsoportos óvodás gyerekek a Mosolyhét iskolás résztvevőivel együtt, lelkészi és szülői felügyelet mellett, közösen játszottak és imádkoztak a református közösség gyülekezeti házában és annak udvarán, s így közös missziói élményt is szerezhettek.