Get Adobe Flash player


Tovább gazdagodott, szépült a vecsési református óvoda

 Az új tanév előkészületei sok-sok közös játékkal és imádsággal kezdődtek a Vecsési Református Óvodában. A 80 főre kibővült létszámhoz az elballagott gyáli és üllői gyermekek helyett is vecsési szülők gyerekeit vették fel, hogy ezzel is jobban segítsék a városi önkormányzat óvodai elhelyezési gondjainak megoldását.

Augusztus utolsó hetében a református gyermekmisszió részeként a nagycsoportos óvodás gyerekek a Mosolyhét iskolás résztvevőivel együtt, lelkészi és szülői felügyelet mellett, közösen játszottak és imádkoztak a református közösség gyülekezeti házában és annak udvarán, s így közös missziói élményt is szerezhettek.

 

Sok-sok feladatot el kellett végezni az óvodában a tanévnyitásig. Mint a többi gyermekintézményben, sajnos a református óvodában is a nehéz gazdasági helyzet és a megszorítások miatt egyre kevesebb a gazdálkodó szervezetektől, egyéni és szülői felajánlásokból ékező támogatás. Az önkormányzati támogatásnak is eddig csak a harmadát kapta meg az óvoda. A tanévre azonban költség átcsoportosításokkal, közös munkával mégis fel kellett készülni, ugyanis minden részről: az egyháztól, a KÖJÁL-tól, az oktatási szakterületről is jöttek az ellenőrzések, s a követelményeknek meg kell felelniük.

 

Örömre ad okot, hogy ebben a nehéz helyzetben a nyáron is tovább gazdagodott, s szépült a Vecsési Református Óvoda. Végre elkészült az óvoda gumitégla burkolású sporttere, ahol a labdajátékoknak élhetnek, focizhatnak, kosaraznak, kézilabdázhatnak majd a szabad levegőn a gyerekek. Öröm az is, hogy ezzel megszépült nem csak az óvoda játéktere, de a Vecsési Református egyházközség parknak is szép templomkertje is, ami már jelenleg is üde színfoltja városunknak. Az óvoda számára szigorú előírás, hogy az EU szabványban meghatározott elvárásoknak is megfeleljen, s ahol hiányosság van, azokat pótolják.. Ennek részeként lehetőséget kell biztosítani a mozgáskorlátozott gyermekek, vagy szülők zavartalan mozgásához, az épületekbe történő bejutásához. A gyermekintézmény Árpád utca felőli bejáratánál, a gumitégla-burkolású pálya melletti terasznál a mozgáskorlátozottak számára ezt a lehetőséget sikerült kialakítani. A teraszhoz azonban praktikus lenne a tető is. Aztán az ellenőrök is szóvá tették és arra kötelezték az óvodát, hogy a sporttér körül az előírásszerű kerítést is el kell készíteni. A hét év alatt az idő vasfoga által elhasznált fahintákat, udvari játékokat illetve annak egyes részeit is, ki kell cserélni, fel kell újítani. A mozgáskorlátozottak számára a Sándor utca felőli oldali bejáratot is az EU szabvány szerint kell majd átalakítani. Mindezekhez pénz kellene, sok pénz, amiből mindig kevés van egy gyermekintézménynek. Ezért is várják a református óvodában az Önkormányzati támogatás többi részét és odafigyelnek minden pályázati lehetőségre, bár azok is nagyon beszűkültek az ország ismert gazdasági helyzete és a kormányzati megszorítások miatt.

 

A gazdasági nehézségek ellenére is bizakodó a hangulat az óvónők és a gyermekek között a református óvodában. s mint Pete Jánosné vezető-óvónő mondta, hittel vallják, hogy „..akik az Úrban bíznak erejük megújul.." (Ézs. 40;31)

 

Orosz Károly presbiter