Get Adobe Flash player


A szeretet himnusza

Kedves Testvérem a Jézus Krisztus által!

 

Amikor Pál az 1 Kor.13. részét megírta, előtte a kegyelmi ajándékok

sokféleségéről írt. Azt írta, hogy a kegyelmi ajándékok között ugyan

különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a

szolgálatokban is, de az Isten ugyanaz.

Különbségek vannak az isteni erő

megnyilvánulásában is, de Isten, aki mindezt véghezviszi, mindenkiben

ugyanaz. Ő rendelt apostolokat, prófétákat, tanítókat, s adott csodatévő

erőket a gyógyításra, gyámolításra, vezetésre. Az ember rácsodálkozik

arra a sokféle ajándékra, amelyet a Szentlélek osztogat, úgy amint akarja.

Pál azt mondja, törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, de

ezeken felül megmutatja nekünk a legkiválóbb utat, amely a Krisztusban elküldött SZERETET.

A szeretet himnuszából kitűnik, hogy bármit csinál az ember, bármilyen

magaslatra jut, bármilyen sikereket és eredményeket ér is el, az egyszer meg

fog szűnni, el fog töröltetni, de a hit, remény és a szeretet

megmarad. E három közül pedig legnagyobb a SZERETET.

 

Kedves Testvérem!

Azt kívánom neked, magamnak, mindenkinek, hogy ebben az

évben is növekedjen bennünk a mi Teremtő Istenünktől elküldetett és testté lett Ige,

vagyis a mi Megváltónkban és Üdvösségszerzőnkben, a Jézus Krisztusban elküldött SZERETET, amely az ígéret szerint soha el nem fogy. Úgy legyen. Ámen.

 

Orosz Károly presbiter

 

 

A szeretet himnusza

(1 Kor 13,1 – 14,1)

 

Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,

Ha szeretet nincs bennem,

Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.

Legyen bár prófétáló tehetségem,

Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,

Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,

Ha szeretet nincs bennem,

Mit sem érek.

Osszam el, bár egész vagyonomat a szegényeknek,

S vessem oda testemet, hogy elégessenek,

Ha szeretet nincs bennem,

Mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,

A szeretet nem féltékeny,

Nem kérkedik, nem gőgösködik,

Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,

Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,

Nem örül a gonoszságnak,

De együtt örül az igazsággal.

Mindent eltűr, mindent elhisz,

Mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha el nem múlik.

A prófétálás megszűnik,

A nyelvek elhallgatnak,

A tudomány elenyészik.

Tudásunk csak töredékes,

Töredékes prófétálásunk is.

Mikor azonban eljön a beteljesedés,

Véget ér az, ami töredékes.

Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek,

Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek.

Amikor felnőttem, elhagytam a gyermek szokásait.

Ma még csak tükörben, homályosan látunk,

Akkor majd színről színre.

Most csak töredékes a tudásom,

Akkor majd úgy ismerek,

Ahogy én is ismert vagyok.

Most megmarad a hit, remény, szeretet,

Ez a három: közülük a legnagyobb a szeretet.

Törekedjetek a szeretetre!