Get Adobe Flash player


Papp Lajos; Az én miatyánkom

Mikor a szíved már csordultig tele,

Mikor nem csönget rád, soha, senkise,

Mikor sötét felhő borul életedre,

O," Lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba, -reményteljesen,

S fohászkodj: Miatyánk, Ki vagy a mennyekben.

 

Mikor a magányod ijesztőn rádszakad,

Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,

Mikor körülvesz a durva szók özöne,

Átkozódik a " Rossz",- erre van Istene!

O,"Lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele!

Uram! Szenteltessék meg a Te neved!

 

Mikor mindenfelől forrong a "nagyvilág",

Mikor elnyomásban szenved az Igazság,

Mikor felszabadul a Pokol a Földre,

Népek homlokára Káin bélyege van sütve:

O,"Lélek", ne csüggedj! Ne törjél bele!

Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog,

S kérd: Uram! jöjjön el a Te országod!

 

Mikor belédsajdul a rideg valóság,

Mikor életednek nem látod hasznát,

Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve,

Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne,

O,"Lélek", ne csüggedj! Ne keseredj bele!

Nézz fel a magasba, -hajtsd meg a homlokod,

S mondd: Uram! Legyen meg a Te akaratod!

 

Mikor a "kisember" fillérekben számol,

Mikor a drágaság az idegekben táncol,

Mikor a " gazdagság" milliót költ, hogy éljen,

És millió szegény a "Nincstől" hal éhen,

O," Lélek", ne csüggedj! Ne roskadj bele!

S kérd: Uram! - add meg a napi kenyerünket!

 

Mikor életedbe lassan belefáradsz,

Mikor hited gyöngül, - sőt - ellene támadsz,

Mikor, hogy imádkozz nincs kedved, sem erőd,

Mikor lázad benned, hogy -tagadd meg "Őt"!

O, " Lélek", ne csüggedj! - Ne egyezz bele!

Nézz fel a magasba, s hívd Istened:

 

Uram! - segíts! - s bocsásd meg, vétkeimet!

 

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,

Munkád elismerik, lakást is szereznek,

Mikor verítékig hajszoltad magadat,

S később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak,

O,"Lélek", ne csüggedj! Ne ess kétségbe!

Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:

Uram! - Megbocsátok, az ellenem vétkezőknek!

 

Mikor a " nagyhatalmak ", a békét tárgyalják,

Mikor BÉKE sehol! Csak egymást gyilkolják!

Mikor a népeket a vesztükbe hajtják,

S kérded: Miért tűröd ezt? Istenem! Mi Atyánk!

O, "Lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj:

Lelkünket kikérte a " Rossz ", támad, tombol!

Uram! Ments meg a kísértéstől! Ments meg a gonosztól!

 

Utóhang

 

S akkor szólt a Mester, kemény szelíden.

Távozz Sátán! Szűnj, vihar!

BÉKE, CSEND LEGYEN!

Miért féltek ti, kicsinyhitűek?!

Bízzatok! Hiszen én megígértem nektek,

Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!

Hűséges kis nyájam, Én Pásztorotok vagyok,

S a végső időkig, - veletek maradok.

 

Ámen