Get Adobe Flash player


A jókedvű adakozót szereti az Isten

A második Korinthusi levél 9. rész 6-7. verseiben ezt olvashatjuk: „Ezt pedig gondoljátok meg: aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, úgy adjon, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten". Pál apostol mondta, hogy ne kényszerből vagy kedvetlenségből adakozzunk, mert csak a jókedvű adakozót szereti az Isten. Nem kis meglepetésemre éppen erre hivatkozva mondta egyik ismerős, hogy ő mindig mosolyogva dobja a perselybe adományát, amikor kimegy a templomból.

Ő és mi is tudjuk, hogy nem erről van szó ebben az Igében, amikor a jókedvű adakozót említ. Sokkal inkább arról, hogy helyén kezelem anyagi javaimat – legyen az akár sok, vagy akár kevés – és hálából adok vissza az Úrnak, mert Tőle kaptam a bevételeimet is, a tőle kapott egészséggel, szorgalommal, lehetőséggel és nem becstelenül szereztem azt! Az adakozás tekintetében is Jézus lehet a példánk, akiről azt írta Pál apostol, hogy gazdag lévén szegénnyé lett értünk, hogy mi az Ő szegénysége által meggazdagodjunk (Ján 14;15). Mit jelent ez számunkra? Azt, hogy Jézus a mennyei dicsőséget és az angyalok dicsőítő énekét is odahagyta érettünk, azért, hogy a szenvedésével, halálával, feltámadásával a bűneinkre bocsánatot nyerhessünk és az örök élet reménye, bizonyossága a mienk lehessen. Mindezzel tehát bennünket gazdagított meg. Hálásak vagyunk-e Neki mindezért? Ez nem azt jelenti, hogy bárkinek a pénztárcájában valakinek joga lenne itt a földön kutakodni. Az Úrnak sem a pénztárcánkra, hanem a szívünkre van szüksége. Ha pedig a szívünk az övé, akkor minden a helyére kerül életünkben, sőt bizonyos, hogy az anyagi javainkra is másképpen tekintünk. Ha ez így lesz, akkor adakozásunk sem kényszeredett, kedvetlen, hanem szívből jövő, az Úrnak odaszánt lesz. Tudnunk kell azonban, hogy a perselybe dobott vagy a presbiternek, gondnoknak befizetett egyházközségi hozzájárulás vagy adomány sem a papé, hanem gyülekezetünk boldogulását és Isten dicsőségét szolgálják.  

                                                                                                     Orosz Károly pótpresbiter