Get Adobe Flash player

írások-cikkek 

Az Úrral dicsekedjünk!

 Gyarló, bűnös emberként hittel kell látnunk, hogy Isten teremtette ezt a világot, környezetünkkel együtt mindnyájunkat, így minden az övé benne. Őszintén mondom, nekem semmim sincs, amit ne Tőle kaptam volna. Tehát nem is dicsekedhetek a képességemmel, a vagyonommal, és semmivel, mert tulajdonképpen nem az enyém, csak az én Uramtól megőrzésre, továbbfejlesztésre kaptam.

 

 

A Szentírás hasznos a tanításra

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” (2Tim 3:16)

         A teljes Szentírásról, tehát az Ó és Újszövetségről azt írja Pál apostol, hogy hasznos. Hasznos? Igen, hasznos! Ez a lényeg a keresztyén ember számára! Általában az ember azt szereti, ami hasznot hajt neki. Sok esetben csak azt nézzük: mi lesz ebből nekem a hasznom? Ha semmi, akkor nem is vállalom. Mi hasznunk lehet a Biblia olvasásából?

 

Áldozócsütörtök és a mennyei  lakóhely

Május végén a Húsvét utáni 40 napon ünnepeltük a Mennybemenetel ünnepét Ezt az ünnepünket szürke hétköznapokká tette az elmúlt évtizedek hitetlensége, s gyakorlatilag elvesztette ünnepi jellegét. Azoknak viszont, akik Jézus Krisztusban bűnbocsánatot és örök életet nyertek, bátorító üzenettel teli ünnepnap. Jézus mondta vigasztalásként a tanítványoknak, hogy megértsék az Ő mennybemenetelének célját: „Az én Atyámnak házában sok lakóhely van, …elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.”(Ján. 14:2.). Mit is akart ezzel Jézus mondani?

 

Alázattal, elbizakodottság nélkül a misszióban

 Máté evangélista írja a Magvetőről szóló példázatok között a 13. rész 11. versében: „Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait…” Nem véletlen, hogy a nektek megadatott kifejezés a magvető példázata után következik a Szentírásban. Valójában Jézus jól ismert példázata mellett az egész Szentírás megértésének is ez a kulcsa.

 

A Tituszhoz írt páli levél 2:1 versében ezt olvashatjuk: „Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással.” Az egészséges tanítás részletezése előtt tegyünk fel néhány kérdést az egészséggel kapcsolatban. Mit ér az ember az egészségével, ha nem él Isten dicsőségére? Mire való a testi erő, a nagy munkabírás, ha azzal nem a Teremtőjét magasztalja az ember? Isten sokaknak ad egészséget és gyógyulást, de az ember mégis másra használja. Ismerjük a Szentírásból a tíz leprás történetét:

A második Korinthusi levél 9. rész 6-7. verseiben ezt olvashatjuk: „Ezt pedig gondoljátok meg: aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, úgy adjon, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten". Pál apostol mondta, hogy ne kényszerből vagy kedvetlenségből adakozzunk, mert csak a jókedvű adakozót szereti az Isten. Nem kis meglepetésemre éppen erre hivatkozva mondta egyik ismerős, hogy ő mindig mosolyogva dobja a perselybe adományát, amikor kimegy a templomból.

 

Áldozócsütörtök és a mennyei  lakóhely

Május végén a Húsvét utáni 40 napon ünnepeltük a Mennybemenetel ünnepét Ezt az ünnepünket szürke hétköznapokká tette az elmúlt évtizedek hitetlensége, s gyakorlatilag elvesztette ünnepi jellegét. Azoknak viszont, akik Jézus Krisztusban bűnbocsánatot és örök életet nyertek, bátorító üzenettel teli ünnepnap. Jézus mondta vigasztalásként a tanítványoknak, hogy megértsék az Ő mennybemenetelének célját: „Az én Atyámnak házában sok lakóhely van, …elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.”(Ján. 14:2.). Mit is akart ezzel Jézus mondani?

 Minden embernek és minden gyülekezetnek van véleménye önmagáról. A laodiceai gyülekezet azt tartotta magáról, hogy „gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire...”. (Jelenések 3:17) Felmerülhet bennünk a kérdés: baj az, ha egy hitben járó ember vagy egy gyülekezet gazdag?

Érdekes meghívásnak tettem eleget június utolsó szombatján. Faragó Sándor monori presbiter testvérem invitált egy erdei kirándulásra, amiből hamar kiderült, nem egyszerű kirándulásról van szó. Monortól 15 vagy talán 18 kilométerre, Vasadtól, Nyáregyházától és Csévharaszttól még jó messzire, a pótharaszti erdő közepén van egy halom tetején álló huszita templomrom. A régészek szerint a XIV. század végén vagy a XV. század elején épülhetett a templom a nem éppen jó emlékű magyar király és német-római császár, Luxemburgi Zsigmond idején. Tény, hogy Pótharaszt 1403-ban már szerepelt a pápai tizedjegyzék nyilvántartásokban. Aztán ismert dolog, hogy a mi Zsigmond királyunk a római klérus nyomására az előzetes írásbeli ígérvényét megszegve a Konstanzi Zsinaton Húsz János előreformátort a máglyára adta, A kelyheseknek nevezett husziták által elindított előreformáció lendülete a római klérus nyomására ezért alábbhagyott.

Böjtölni reformátusként is lehet! Ehhez nyújt segítséget az alábbi böjti "kiskáté".

A böjt értelme: magunkat jobban Isten szolgálatára szánni. Ennek eszköze lehet valamilyen ételtől, élvezeti cikktől (pl. ká­vé, édesség, cigaretta, alkohol) való tartózkodás 6 héten ke­resztül, mert valahányszor magunkhoz akarnánk venni, s még­is lemondunk róla, a magunknak való kedveskedés helyett Is­tennek ajánljuk figyelmünket és önmagunkat. A böjtnek min­dig van célja, tehát elhatározzuk, hogy miért szeretnénk ilyenformán böjtölni. Az önmegtagadásnak úgy van értelme, ha nem pusztán önsanyargatás, hanem egyben nyitás is Isten or­szága fejé.

A böjt másik lehetősége: Isten akaratára tudatosan hango­lódni - akár az alábbi szempontsor alapján. Ez össze is köthe­tő a fenti böjtformával. Ezekkel arra törekszünk, hogy Istennek kedves életet éljünk: jellemünkben és tetteinkben látszódjék Krisztus. A böjti időszak vége felé ki-ki fogalmazzon meg olyan célokat, amelyek fontossá váltak számára. (A vastag be­tűs napok a vasárnapokat, ill. az ünnepnapokat jelzik.)

Kedves Szülők! Kedves Testvérek!

 

Örülünk, hogy órarendbe iktatott hittan és erkölcstan oktatás lesz, Isten iránti hálával a szívünkben, és köszönetünket fejezzük ki a Magyar Parlamentnek, hogy a misszió alanyának tekinthetjük az eddigi100-ból azt a nyolcvan gyermeket is, aki eddig nem jártak hittanra. Most kötelezően egy órában hit- és erkölcstant tanul minden elsős és ötödikes általános iskolás, kivéve, akiket a szülők erkölcstanra iratnak be (ők hittanra járnak). Hogy ezt minél többen tegyék, eljött a szent misszió és a cselekvés ideje. Néhány gyakorlati lépésre szeretnénk a figyelmet felhívni.

 

Ha valamelyiket meg akarod hallgatni, klikkelj a baloldali címre! (vagy ctrl+klikk)

http://www.youtube.com/watch?v=tAD1xIlID1s Az Úr csodásan működik

http://www.youtube.com/watch?v=UzE_oOK1tho Az úr csodásan működik (más változat)

http://www.youtube.com/watch?v=Kx--KBUQZ58&;feature=related Hadd menjek Istenem

http://www.youtube.com/watch?v=IQp5IORLUig&;feature=related Lelki próbáimban Jézus

http://www.youtube.com/watch?v=uOd92LuBJ_8&;feature=related Hinni taníts Uram

http://www.youtube.com/watch?v=91jckfxi_z4 Tebenned bíztunk eleitől fogva (Béres Feenc)

http://www.youtube.com/watch?v=rsfl2BsJJt8 Ne félj mert megváltottalak, neveden szólított..

http://www.youtube.com/watch?v=OITosGRXVtI Maradj velem, mert mindjárt este van

http://www.youtube.com/watch?v=FT_zTqkcDaU Hű Jézusom kezébe, Mindig velem Uram

 

Péter a kőszikla

http://www.youtube.com/watch?v=ocoT0XKnSQQ&;feature=relmfu

 

Jézus film

http://www.youtube.com/watch?v=ZMa0JraW2K0&;feature=related

 

 

Júdás evangélium

http://www.youtube.com/watch?v=-y35vtQcg7M&;feature=related

 

A Passió   (teljes film) (feliratos)

http://www.youtube.com/watch?v=cpT85nGsdbs&;feature=related

 

A karióti Júdás

http://www.youtube.com/watch?v=V2UqLSTtT5s&;feature=related

 

A lator

http://www.youtube.com/watch?v=4hTzg-vSTS0&;feature=related

 

Tízparancsolat

http://www.youtube.com/watch?v=VDpeSZKK0O0&;feature=related   (1. rész)

 

http://www.youtube.com/watch?v=jYl2JkmR3cM&;feature=relmfu       (2. rész)

 

A világ legszebb története

http://www.youtube.com/watch?v=NM0grysE8y8&;feature=related   (I. rész)

 

http://www.youtube.com/watch?v=9CHv9y6xyks&;feature=related   (II. rész)

 

Jákob   (teljes film)

http://www.youtube.com/watch?v=MpxB-rOJkZ4&;feature=related

 

József

http://www.youtube.com/watch?v=_tsYW-Xor3o&;feature=related   (1. rész)

 

http://www.youtube.com/watch?v=1XJdgB01stc&;feature=relmfu     (2. rész)

 

Ábrahám

http://www.youtube.com/watch?v=gHc3ApTxgkg&;feature=related   (1. rész)

 

http://www.youtube.com/watch?v=J-gguRCxsVk&;feature=relmfu     (2. rész)

 

Apokalipszis.....A jelenések könyve

http://www.youtube.com/watch?v=hp7bBDDn3Ls&;feature=related

 

Szent Pál

http://www.youtube.com/watch?v=l7Ab7peaku8&;feature=related     (1. rész)

 

http://www.youtube.com/watch?v=wsCcjIQe39k&;feature=relmfu     (2. rész)

 

Dávid király

http://www.youtube.com/watch?v=CdWCsnKW6Tw&;feature=related

C. H. Spurgeon: Missziós mulattatók

 

         Bűn tanyázik az Úr követőinek táborában, oly kirívóan arcátlanul, hogy a legrövidlátóbbak előtt sem maradhat észrevétlen. Az elmúlt pár év folyamán ez a bűn rendellenes mértékben növekedett meg. Úgy hatott, mint az egész tésztát megerjesztő kovász. Az ördög ritkán végez agyafúrtabb munkát, minthogy elhiteti az egyházzal, hogy missziójának része az emberek szórakoztatása – megnyerésük érdekében. A puritánok bátor evangélium-hirdetésétől az egyház fokozatosan tompította bizonyságtételét, majd rákacsintott kora frivolitásaira és mentegetni kezdte őket. Azután eltűrte jelenlétüket a falain belül. Most pedig azonosul velük a tömegek elérésének céljából.

       

• „Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne pusztítsátok egymást!" (Gal.5;14-15)

• „Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokkal, se helyet ne adjatok az ördögnek!" (Ef 4; 26-27)

• „..legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban!" (Ef. 4;32)

• „Akkor Péter odament hozzá és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom néked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is." (Máté 18;21-22)

• Ha valaki azt mondja, szeretem az Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a testvérét is." (1Ján 4;20-21)

• „Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót! Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta Istent." (3Ján 11)

• „Erről ismerhetők fel az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi igazságot, nem Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét." (1Ján 3;10)

• „Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi, amivel megbotránkoztatna, aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség az indulat által megvakította a szemét." (1Ján 2;9-11)

• „Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete." (1Ján 3;14-15)

• „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem a cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Ef 2;8-9)

• Aki testvérét rágalmazza vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza és a törvény felett ítélkezik." (Jak 4;11)

• Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek!" (1Péter 2;17)

• „Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat." (Zsid. 12;14)

• „Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással!" (Márk 9;50)

• „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogy az Úr is megbocsátott néktek." (Kol 3;13)

Uram! Nyisd meg a mi szemeinket a látásra és szívünket a megbocsátásra! Ámen.

Összeállította: Orosz Károly presbiter

 

A kereső ember a forrás felé hatol......és az árral szemben Jézussal halad !

(Te melyiket választod?)

 

Földi és bibliai „boldogmondások":

 

„Boldogok az önelégültek, a magukat sokra tartók, a magukat nagyra értékelők, a gőgösök."

(Jézus: „Boldogok a lelki szegények...)

„Boldogok a vigadozók, akik sohasem sírnak, akiket szenvedések sohasem érnek."

(Jézus: „Boldogok, akik sírnak...)

„Boldogok az erőszakosok, a könyöklők, a másokat háttérbe szorítók, mert ők érvényesül-nek."

(Jézus: Boldogok a szelídek...)

„Boldogok, akiket az igazság nem érdekel, a kényelemszeretők, a megalkuvók, akik hazug-ságokkal fényesen meg tudják oldani a problémákat..."

(Jézus: Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák

az igazságot...)

„Boldogok az önzők, akiket más baja nem érdekel."

(Jézus: Boldogok az irgalmasok...)

„Boldogok az élvezethajhászók, a tisztátalan szívűek."

(Jézus: Boldogok a tiszta szívűek..)

„Boldogok, akik bosszúállóak, akik a rajtuk esett sérelmet megtorolják."

(Jézus: Boldogok, akik békét teremtenek...)

„Boldogok, akik követik a bevett normákat, és nem szenvednek üldözést a másságért."

(Jézus: Boldogok, akik üldöztetést szenvednek az Igazságért...)

Otthon lenni Vecsésen és Kunmadarason is

 

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne – olvashatjuk Tamási Áron Ábel trilógiájában. Ez a nagy aranyigazság végigkíséri történelemmé váló rövidke életünket és az általunk ismert, vagy már elfeledett generációk életét is.

A málenkij robot miatt csak öt évig élhetett együtt a családjuk

 

Vannak emberek, akiknek kiheverhetetlen mély sebeket égetett a lelkébe a történelem. Jól mondja az Írás, hogy mindenki vegye fel a keresztjét, és vigye, mert senki nem veheti át tőlünk ezt a feladatot. Ennek igazságát egy pillanatra sem firtatva mégis meg lehet állapítani, hogy vannak. akiknek ölükbe hullott a jó élet, mégsem tudtak hálát adni érte.

 Az új tanév előkészületei sok-sok közös játékkal és imádsággal kezdődtek a Vecsési Református Óvodában. A 80 főre kibővült létszámhoz az elballagott gyáli és üllői gyermekek helyett is vecsési szülők gyerekeit vették fel, hogy ezzel is jobban segítsék a városi önkormányzat óvodai elhelyezési gondjainak megoldását.

Éppen 100 éve, hogy 1909-ben az egykori Falusi Elemi Népiskola, közismertebb nevén az alsóiskola egyik tantermében tartották Vecsésen a reformátusok az első istentiszteletüket. 2010-ben virágvasárnapkor lesz a centenáriuma, hogy a folyamatosan növekvő létszámú vecsési református gyülekezet az üllőiek fiókegyházközsége lett.

Maria Freesche

Kő az úton

 

Gondolod, kerül életed útjába

egyetlen gátló kő is hiába?

Lehet otromba, lehet kicsike,

hidd el: ahol van, ott kell lennie.

 

De nem azért, hogy visszatartson téged,

s lohassza kedved, merészséged!

Jóságos kéz utadba azért tette,

hogy te megállj mellette.

 

Nézd meg a követ, aztán kezdj el

beszélni róla Isteneddel...

Őt kérdezd meg: milyen üzenetet

küld azzal az akadállyal neked?

S ha lelked Istennel találkozott:

Utadba minden kő áldást hozott.

 

(Németből fordította: Túrmezei Erzsébet)

 Minden gyülekezetben vannak örömteli és kevésbé örömteli események. A hitben járó ember Isten rendelésének tekinti, hogy születésünk után az elmúlás felé tartunk. Mégsem örömteli esemény, ha egy gyülekezet lelkészét hazahívja a Teremtője, mint Czövek Olivért, a vecsési reformátusok 21 éven át hűséges és egész éltében közmegbecsülésnek örvendő lelkészét.

Kedves Testvérem a Jézus Krisztus által!

 

Amikor Pál az 1 Kor.13. részét megírta, előtte a kegyelmi ajándékok

sokféleségéről írt. Azt írta, hogy a kegyelmi ajándékok között ugyan

különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a

szolgálatokban is, de az Isten ugyanaz.

A Biblia 1Móz 3. részéből az Isten által teremtett első emberpár ősbűnét ismerhetjük meg, s követhetjük végig a bűn következményeit és büntetését az emberre és így a mi életünkre nézve is. Ebben az ószövetségi részben láthatunk rá teljesen, hogy az első emberpár isteni hatalommal akart rendelkezni, bűnök árán is tudni akarta, mi a jó, és mi a rossz.

Krisztus Gyülekezetének megalakulása (Pünkösd) óta a keresztyénség egyik alapvető törekvése volt az Isten Szelleme által munkált egység megőrzése, illetve ha csorbát szenvedett, akkor annak munkálása.

 

A világ fejedelme ennek az egységnek a megbontásán munkálkodott úgy a múltban, mint a jelenben. Gyakran sikerül(t) elérnie célját, és a Biblia tekintélyének aláásása folytán „betenni a lábát" a hívők gyülekezetébe. A megosztottságot minden esetben az Isten kinyilatkoztatott akaratának a félreértelmezése, felülbírálása, a Biblia kiegészítése vagy megcsonkítása okozta, amit Isten bűnnek nevez, és ítéletével sújt (Jel 22:18-19).

A new age az Egyesült Államokban létrejött utópikus vallási mozgalom. Melyben hangsúly az egyénen van, akinek a saját lelki útját kell követnie. Utópikus tanításának lényege szerint a Föld 2000-res évektől kezdődően a Vízöntő korába lépett, és ez hitük szerint egy szép új világ (új kor) kezdete.

 

Vallási irányzata

Egységes vallásnak tulajdonképpen nem tekinthető, nincs leszabályozott dogmarendszere, a hangsúly az egyénen van, akinek a saját lelki útját kell követnie. Egyes ágai viszont nagyon is zárt rendszert képviselnek.

Az Ószövetség szerint Jób az Úc földjén élt, fedhetetlen, becsületes, és istenfélő ember volt, aki kerülte a rosszat. Hét fián és 3 leányán kívül sok szolgája volt. Gazdaságához hétezer juh, háromezer teve, ötszáz ökör és ötszáz szamár tartozott. Így tehát a gazdaságot vezető Jób „tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza, mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek három nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égőáldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób: Hátha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal."(Jób 1;1-5)

Bűn tanyázik az Úr követőinek táborában, oly kirívóan arcátlanul, hogy a legrövidlátóbbak előtt sem maradhat észrevétlen. Az elmúlt pár év folyamán ez a bűn rendellenes mértékben növekedett meg. Úgy hatott, mint az egész tésztát megerjesztő kovász. Az ördög ritkán végez agyafúrtabb munkát, minthogy elhiteti az egyházzal, hogy missziójának része az emberek szórakoztatása – megnyerésük érdekében. A puritánok bátor evangélium-hirdetésétől az egyház fokozatosan tompította bizonyságtételét, majd rákacsintott kora frivolitásaira és mentegetni kezdte őket. Azután eltűrte jelenlétüket a falain belül. Most pedig azonosul velük a tömegek elérésének céljából.

A filmek napjaink legnépszerűbb eszközei a kultúrák világméretű befolyásolásának. Csaknem egy évszázada fejtik ki ezt a hatásukat. Tanító gépezetek és mindig is azok voltak.

Roger Liebi: Rockzene, New Age. Evangéliumi Kiadó, 1992.

U. Bäumer: Csak a lelkedet akarjuk! Evangéliumi Kiadó, 1996.

A. Seibel: A Biblia rávilágít a terrorizmus okaira. Evangéliumi Kiadó, 2004.

G. Salomon: Az utolsó idő veszélyei a hívő számára. Evangéliumi Kiadó, ?

E. Trachsel-Pauli: Televízió és keresztyénség. Evangéliumi Kiadó, ?

L. Gassmann: New Age. Evangéliumi Kiadó, 1987.

R. Antholzer: A gonosz erői. Ethos Kft., 1999.

Gaál Éva: Gyermekeink védelmében. Evangéliumi Kiadó, 2009.

W. Kohli: Rockzene és a keresztyén életvitel. Evangéliumi Kiadó, ?

R. Ebertshäuser: A karizmatikus „dicsőítés": idegen tűz az Isten szent helyén. Ezsdrás Iratmisszió, ?

Az eredeti címe:

Viewing The Passion of the Christ

A Discussion from a Biblical Perspective

© Copyright Michael L Drake, April 2004

 

Ezen dolgozatnak a másolása mindenki számára engedélyezett, amennyiben feltünteti ezeket a jogtulajdoni adatokat és a szöveg minden részét változatlanul használja fel, nem kereskedelmi célokra. Minden más esetben a részleges és a teljes reprodukció a szerző jóváhagyása nélkül tilos.

 

Michael Drake a Tamaki Reformed Baptist Church elöljárója és a Carey College igazgatója. A Carey College egy keresztyén iskola Auckland-ben, Új Zélandon, ahol többek között biblika teológiát és angol irodalmat tanít.

A Carey College honlapja www.careycollege.com

 

Kiadja:

Wycliffe Christian Schools

43 Pilkington Road, Panmure,

Auckland 1006, New Zealand

Az interneten elérhetővé tette:

The Tamaki Reformed Baptist Church

www.TamakiRB.org

Magyarra fordította:

Solymos Dániel

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tel: +36-30-552-5590

 

 

Íme egy hollywoodi film, amely Jézus Krisztus személyét és munkáját komolyan veszi. Gúnynak semmi nyomát nem találjuk, amivel Hollywood egyébként jellemzően kezeli a keresztyénséget és a keresztyéneket. Sőt mi több, a producer és Hollywood ikon Mel Gibson nyilvánvalóan elmondja, hogy ez a film az ő vallásos hitéről szól. Ezzel mindenféle szégyenérzet nélkül kijelenti: „Én hiszek." És mivel talán soha nem látott számban voltak rá kíváncsiak, a nézőközönség megmutatta, hogy kész komolyan venni egy filmet, amely kijelenti, hogy „Jézus Krisztus meghalt a bűnösökért."

(Ez egy amerikai hívők előtt szóban elhangzott előadás gépelt változata.)

 

Adjunk hálát Istennek a zene ajándékáért és benne azért az eszközért, amellyel megvalósíthatjuk céljainkat.

Ha a mai zenére gondolunk, rögtön elektronikus gitárok, a pop-rock, drámai hatások és katarzisok jutnak eszünkbe.

De hogy állunk a modern keresztyén zenével? Hiszen a zene kihat az élet minden területére.

Uram, mert erősen tart hű kezed,

Bízom csendesen.

Mert szereteted hordoz és vezet,

Bízom csendesen.

A bátorságot, erőt Te adod,

Dicsérlek! Szent a te akaratod.

Uram, mert megváltottad életem,

Bízom csendesen.

 

Mert vérző bárány lettél érettem,

Bízom csendesen

Veled győzök le poklot és halált,

Formálj engem bárányarcodra át!

Mert Atyádnál közbenjársz érettem,

Bízom csendesen.

 

Mert győzelmesen Te jársz énvelem,

Bízom csendesen.

Rád nézek, ha ellenség ostromol.

Jobb menedéket nem lelnék sehol.

Bár a jövendő újra ködlepett,

Bízom csendesen.

 

Tudom, Te véghezviszed tervedet,

Bízom csendesen.

Ha nem látok, csak egy lépésre még,

Te magad jársz velem, és ez elég.

 

(Ismeretlen szerző után németből fordította Túrmezei Erzsébet)

"Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái." (Filippi 1:1)

 

Pál apostol egyik levelének, még pedig a filippibeli gyülekezetnek címzettet kezdjük el a mai napon végig elmélkedni. A levél elején az akkori világ szokványos címzési formulájával találkozunk, vagyis azzal, hogy ki az, aki ír, és milyen tisztséget tölt be.

Legyen számunkra több mint elgondolkodtató, ahogyan indul a levél. Pál nem azt írja, hogy én, a nagy apostol, aki sokfelé járt és hirdette a Jézusban felkínált isteni kegyelmet, írok nektek Filippiben élő keresztyének.

Nagy ajándék volt, hogy Sverre Th. Hansen úrnak, a norvég vasút (NSB) nyug. regionális gépészeti igazgatójának meghívása alapján a közelmúltban a magyar Keresztény Vasutasok Egyesülete képviseletében részt vehettem a Norvég Keresztyén Vasutas Misszió 2009. évi közgyűlésén és képviselhettem Magyarországot a Nemzetközi Vasutas Misszió (IRM) tanácsának drammeni ülésén. Csodálatos volt ez az út, egy nagyon szép földrajzi adottságokkal, szép tájakkal, hófedte hegycsúcsokkal, csodálatosan rendben tartott környezettel, sok-sok fjorddal, hatalmas fenyőerdőkkel, gazdag halászattal és tengeri olaj-lelőhelyekkel rendelkező országban, ahol egész éjjel nem megy le a Nap a magas pályán járása miatt.

Bűnös vagyok, a sátán még kísértget

A minap elém tett egy jegyzéket,

Melyre vétkeim szép, hosszú sorba

Egyenként is fel voltak írva.

 

Elém tette, s rám vigyorgott.

Jaj Istenem! Minden ott volt,

Minden bűnöm, vétkem felírva.

Mi lesz velem?- kérdeztem sírva.

 

Hát mi lenne? - mondta nevetve.

Nem juthatsz el az örök életre,

Az üdvösségből ki vagy zárva!

S én zokogtam elítélt, árva.

 

Aztán Valaki hozzám lépett,

S keresztülhúzta a jegyzéket,

Akinek a keze át volt szegezve,

Saját vérével írta rá: FIZETVE.

 

(ismeretlen szerző munkája)

Mikor a szíved már csordultig tele,

Mikor nem csönget rád, soha, senkise,

Mikor sötét felhő borul életedre,

O," Lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba, -reményteljesen,

S fohászkodj: Miatyánk, Ki vagy a mennyekben.