Get Adobe Flash player

Híreink 

A hatályos egyházi törvények és előírások figyelembe vételével a választási
és jelölő bizottság, a gyülekezet javaslataira is tekintettel, a következőket jelölte
presbiternek, pótpresbiternek és gondnoknak 2018-tól:

 

Presbiterjelöltek: Bükkösi István, Bulyáki Edit, Denke József, Dolgos
Zoltán, Dóczi Istvánné, Glökner Antal, Kozlok Viktor, Pintér László, Szabó Attila,
id. Szabó Dénes, Végh László.

 

Pótpresbiterjelöltek: Orosz Károly, Szénási Sándor, Torma Ferenc.

 

Gondnokjelölt: id. Szabó Dénes.

 

A jelöltek az alábbiak szerint mutatkoznak be a gyülekezet előtt:

 

VÁLTOZÁS!!!!

 

 Most pénteken, december 1-én 15.30-19-ig lesz az ingyenes ruha-turi.

Várjuk a ruha adományokat, munkanapokon 7-17 óráig a Czövek Olivér református Óvodában (Árpád. u. 6.)

 

 

            Kedves Szülők! Augusztus 21-25-ig tartjuk MOSOLYTÁBORUNKAT. Idén is egész napos lesz: 7.30-16.30-ig. Jelentkezési határidő: július 31. Díja: 1000 Ft/fő/nap, összesen 5000 Ft. Jelentkezni Denke Katalin hittanoktatónál lehet a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. "> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen. Kérjük, küldjék el gyermekük nevét, hányadik osztályba megy, mely napokon kíván részt venni, milyen kurzuson szeretne jelen lenni (dics-zenekar, dics-kórus, dics-tánc, dics-kézműveskedés, dics-foci, dics-színdarab). Minden kurzuson maximum 15 fő vehet részt. Két kurzust adjanak meg, mert ha már betelt az egyik, akkor a másikba kerül gyermekük. A jelentkezési sorrend számít. Jelentkezésük után válaszemail-t küldünk augusztusban a kitöltendő jelentkezési lappal, melyet a tábor első napjára kell hozni. Megköszönjük, ha a szülők is, és a gyülekezet is imádságban hordozza táborunkat, táborainkat.

                                                                                                               Köszönettel: a gyermekmunkás közösség

Hála az Úrnak, az eső és a vihar okozta károk után renoválták a templomtornyot. Így egyrészt elmúlt az omlásveszély, másrészt újra teljes szépségében pompázik templomunk.

November 25-én "KERESZTÉNYÜLDÖZÉS A 21. SZÁZAD ELEJÉN" címmel tartott előadást a gyülekezeti házban dr. Győrfi Károly. Rengeteg megdöbbentő adatot hallhattunk, többek között azt, hogy 400.000.000 keresztyén testvérünk él kiözvetlen életveszélyben a világon csupán hite miatt (azóta az újabb merényletek, kivégzések... még inkább megerősítették ezt az adatot), Afrikában van hogy százasával elevenen égetnek el hittestvéreinket, buddhista papok és rabbik uszítanak a keresztyének megölésére, és még sorolhatnám. Az alábbi médialejátszókon meghallgathatják az előadást. keresztényüldözés

Sajnálatos, hogy katolikus testvéreink közül a személyes meghívás ellenére sem képviseltette magát senki.

 

KERESZTÉNYÜLDÖZÉS A 21. SZÁZAD ELEJÉN

ÖKUMENIKUS ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

november 25-én 18 órakor a vecsési Református Gyülekezet gyülekezeti házában (Árpád u. 9.)

Vendég: Győrfi Károly, a könyv szerzője

Talán sokakban felvetődik a kérdés a cím láttán, hogy „micsoda?” „kiket üldöznek?”. Nem meglepő, hiszen erről a kérdésről nemigen hallani a médiában. Annál inkább megdöbbentő az a tény, hogy manapság 400 millió keresztény testvérünk él a világon közvetlen életveszélyben, üldöztetésben keresztény hite miatt.

Erről és még sok más megdöbbentő, elgondolkodtató, megrázó, felkavaró esetről, tendenciákról hallhatunk előadást az írótól.

Várunk MINDENKIT: keresztény, és más vallású testvéreinket, és nem hívő embertársainkat is, hiszen ez a kérdés mindannyiunkat érint.

Június 14-én megköszöntük az óvoda dolgozóinak egész éves fáradságos munkáját, hálát adtunk az Úrnak a gyermekekért, a gyermekmunkásokért.

Délután családostul lehettünk együtt, kötetlenül, sok-sok játékkal, bibliaismereti vetélkedővel, ahol a fő téma a tanytvánnyá válás volt. A jó hangulatot elősegítette a rengeteg finom sütemény, amiket ezúton is köszönünk.

Bízunk benne, hogy jövőre is megtarthatjuk ezt az alakalmat.

Kedves Szülők! Kedves Testvérek!

 

Örülünk, hogy órarendbe iktatott hittan és erkölcstan oktatás lesz, Isten iránti hálával a szívünkben, és köszönetünket fejezzük ki a Magyar Parlamentnek, hogy a misszió alanyának tekinthetjük az eddigi100-ból azt a nyolcvan gyermeket is, aki eddig nem jártak hittanra. Most kötelezően egy órában hit- és erkölcstant tanul minden elsős és ötödikes általános iskolás, kivéve, akiket a szülők erkölcstanra iratnak be (ők hittanra járnak). Hogy ezt minél többen tegyék, eljött a szent misszió és a cselekvés ideje. Néhány gyakorlati lépésre szeretnénk a figyelmet felhívni.

 

Kedves Testvérek!

 

Elkészült a baba-mama szoba, ahol a kisgyermekes (0-2 éves korig) szülők a vasárnapi Istentiszteletek alatt gyermekükkel tölthetik el az időt, játékok környezetében, miközben az igehirdetést kihangosítva hallhatják a szobában. Az "idősebb" gyermekeknek több korcsoportban (2-4 éves, 4-6 éves és iskolás) tartunk foglalkozásokat. Várunk szeretettel mindenkit!

Vecsési Református Egyházközség szeptember végén a gyülekezet 100 éves Centenáriuma alkalmából hálaadó ünnepségre hívogatta a gyülekezet Vecsésen élő és elszármazott tagjait, a Délpesti Egyházmegye testvérgyülekezeteit, a vecsési keresztény felekezetek és a Városi Önkormányzat képviselőit. Bár a rossz idő miatt a felállított sátorra nem volt szükség, de a templom a városban párhuzamosan szervezett káposztafeszt ellenére megtelt a hívek seregével. A gyülekezet presbitériuma és a vecsési reformátusok hatalmas összefogásával, gondnokunk jól koordinált szervezésében minden épületünket kicsinosítottunk a Centenáriumra, és körültekintően gondoskodtunk a vendégek és a gyülekezet tagjainak fogadásáról.

Czövek Olivér lelkipásztor testvérünk nyugdíjazása után is Vecsésen élt az Eötvös utcában és a feleségével együtt részt vállaltak gyülekezetünk missziós munkájából. Mint Klárika néni elmondta, 1999-ben egyik nap vendégeik érkeztek: Mikusné Vörösváczkii Anikó és férje Mikus Ferenc, akik egy református óvoda létesítésének ötletét vetették fel nekik. Mivel Czövek Olivér tiszteletes a gyermekmisszió elkötelezett munkatársa volt, kapva-kapott az ötleten.

Szeretnénk a Krisztus által lelkileg magunkhoz ölelni a gyülekezetet és benne egyenként a vecsési embereket is

 

Kopf: Mint a VT Olvasói már tudják, a vecsési Református Egyházközségben lelkészváltás történt. 2011. július 17-én a vasárnapi istentisztelet után közgyűléssé alakult át a templomban jelenlevők közössége és Dömötör Norbert Nt. urat 61 igen szavazattal, 2 nem és 1 tartózkodással a gyülekezet megválasztotta a vecsési református közösség lelkipásztorának. Vele beszélgettünk terveiről, elképzeléseiről.

 

Köszöntjük városunkban, gyülekezetünkben. Milyen előzetes életpálya után került Nagytiszteletű

úr Vecsésre?

- Először a magam és a családom nevében köszöntöm Vecsés város lakóit, a VT Olvasóit, nem utolsó sorban a Vecsésen élő református testvéreket, a gyülekezet tagjait. Ahogyan már sokan tudják, a nevem Dömötör Norbert. Egy kis, 1000 fős faluból származom Bács-Kiskunból, a Kalocsa melletti Uszódról. Ott nőttem fel, ott kapcsolódtam a református gyülekezet életébe, de aktívabban csak a konfirmáció után. Ennek a közösségnek és szüleimnek igazán sokat köszönhetek. Különösen hálás vagyok azért, hogy megtanítottak a család és az emberek szeretetére.

Gyülekezetünk Czövek Olivér Református Óvodája betagolófik a Magyar

Református Egyház intézményhálózatába. Egyházunk intézményhálózatában a most

kezdődött 2011/2012. tanévben

- 47 református óvodában

- 76 református általános iskolában

- 28 református gimnáziumban

- 8 református szakközépiskolában

- 3 református szakmunkáképző iskolában

- 14 művészeti oktatási iskolában

kezdődött meg a tanítás.

(Forrás: Reformátusok Lapja 2011. szept. 4-i szám, 3. oldal)