Get Adobe Flash player


2017. augusztus

 

 

Hírmondó

a Vecsési Református Egyházközség kiadványa

2017/8. szám

 

„A Lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás”. Gal 5,22-23a.

 

Két rövid bizonyság az ifjúsági csendeshétről

 

HŰSÉG:

            „Engem az fogott meg a táborban, hogy Isten mennyire hűséges, akkor is, ha mi rosszat teszünk, valamit elrontunk vagy ha hűtlenek vagyunk hozzá, mert szeret minket. Ezzel a szeretettel azonban nem szabad visszaélnünk, nem tehetünk bármit arra gondolva, hogy Isten úgyis megbocsát, mert fáj neki, ha kihasználjuk a szeretetét. Isten hűsége abban nyilvánul meg, hogy volt valaki a Földön, aki hűséges volt Istenhez, az emberekhez és a kereszthez. Ez a valaki Jézus. Ő hűségesen meghalt értünk”.

                                                                                                                                                                              Pap László

 

SZERETET:

            „Engem a táborban a Lélek gyümölcséből a szeretet fogott meg. Rájöttem arra, hogy mennyire emberektől várom a szeretetet és azt, hogy ők jöjjenek oda hozzám, mikor ott van Isten, aki minden rossz cselekedetem ellenére is szeret.

            Nagyon jó volt még az imaközösség, amikor ott voltunk Isten jelenlétében és csak azért imádkoztunk, amit a Szentlélek mondott vagy mutatott. Nagyon megfogott még a csütörtöki ima-kiscsoport, ahol a megadott szavakkal 10 perc alatt írtunk egy olyan verset, aminek mondanivalója is van, íme:

 

Nagy munkával szedtük a Lélek gyümölcsét a fáról,

De sietnünk kellett, mert majdnem elkéstünk a fizikoterápiáról.

Út közben találtunk egy elhagyott Bibliát

És nem értettük, hogy miért érzi rosszul magát.

Fogtuk a hőmérőt és megmértük a lázát,

Közben elmesélte, hogy Isten értünk adta fiát.

Mi csak némán álltunk és hallgattuk a sztorit,

Sok idő kellett, hogy megsejtsünk valamit.

Csendben imádkoztunk és megértettük ez alatt,

Hogy Isten részéről ez volt az áldozat.

A függöny lehullt és megnyílt a szemünk,

Köszönjük Istenünk, hogy tieid lehetünk.

 

Ez tényleg kegyelem volt, mert előtte senkinek nem volt semmi ötlete.

Katona Alexandra

 

           

Hírek a nagyvilágból

 

  • A szíriai Aleppo káld katolikus püspöke egy interjúban azzal vádolta a nyugati médiát, hogy nem adtak hírt az ún. mérsékelt lázadók támadásairól, pedig nagy tűzerejű fegyverekkel támadták Aleppo keresztyén negyedét. A püspök szerint a globális médiarendszert geopolitikai érdekek vezérlik, ezért egyes országok közel-keleti konfliktusban játszott szerepét, ill. az általuk irányított hadműveleteket eltitkolták. Ez súlyosbítja a szíriai Aleppoban élő keresztények helyzetét, akik meg akarnak maradni a szülőföldjükön.
  • Közös nyilatkozatban ítélte el a terrorizmust és a vallási szélsőségeket Ausztria 300 iszlám imámja, akik utaltak a muszlimok megbélyegzésének veszélyeire is. Ez az első alkalom, hogy közösen adnak ki ilyen állásfoglalást. Hivatalos becslés szerint a 8,5 milliós Ausztriában 600 ezer muszlim él.
  • Iraki keresztények házainak újraépítését támogatja a magyar kormány. A Lui Rafael Szako babiloni káld katolikus pátriárkával kötött megállapodás alapján a magyar állam több mint félmilliárd forint támogatást nyújt Tell-Aszkuf település megrongált házainak helyreállításához.

                                                                                                                                     Közreadja özv. Czövek Olivérné

 

Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással. (Tit 2:1)

 

            A Krisztus után élt Juvenalis római költő írta: Mens sana in corpore sano, ami annyit tesz: Ép testben ép lélek. Nem tudjuk, hogy a költőnek volt e kapcsolata a korai keresztényekkel, de ő maga úgy látta, hogy az előbbi mondás értelme csak az imák és panaszok tartalmával és értelmével összefüggésben érthető meg. Érdemes körüljárni, hogy a mai ember mit ért az egészség fogalma alatt.

Az egészségre sokszor úgy gondolunk, mint testi egészségre. Bár sokat változott az orvoslás az utóbbi századokban, mégis tartja magát a felfogás, hogy csak a betegséget gyógyítjuk, s nem az egész embert. Pedig a betegség olykor az egész embert érinti, testünket és lelkünket is. Nem mindegy, milyen a lelkiállapotunk, reménység lakik-e szívünkben, vagy borús jövőkép, amelyek kihatnak fizikai állapotunkra. A lelki egészség szempontjából meghatározó az egészséges tanítás fontossága. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással – olvassuk a Titusz 2:1-ben.

A reformátor ősöktől kapott örökségünk, hogy a Sola Scriptura, vagyis a Szentírás alapján tudjuk, hogy az egészséges tanítás a Szentírásból fakad. A Biblia a Szentháromság Istenről szól. Aki helyesen, egészségesen ismeri Istent, annak az élete is egészséges lesz. Minden értelemben, hiszen a hitben járó ember életében a helyére kerülnek a dolgok: Nem önmaga lesz a fontos, nem önmaga körül fog forogni, hanem Istenre nézve fog élni és cselekedni.

A boldogság, az öröm, az egészség valójában annak az érzése, hogy az életben a helyünkön vagyunk. Az egészséges hitnek, az Úrhoz való tartozásunknak a következménye, ha a helyén vannak a dolgok az életünkben. Akinek ezek Isten nélkül kellenek, az nem jár jó úton. Az egészséges tanítást keressük tehát a gyülekezetben, otthon, a Bibliát olvasva vagy imádságban elkérve, hogy egész életünk az egészség jeleit mutassa, és Istent dicsérje. A Heidelbergi KÁTÉ-ból tudjuk, hogy mind testestől, mind lelkestől nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett,... és úgy megőriz engem, hogy az Ő akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről.

Nagy kegyelmi ajándék, ha valaki egészséges és jó erőben dolgozhat, élhet együtt a családjával, a gyülekezettel, és szolgálhatja Megváltó Urunkat, Jézus Krisztust. Ehhez azonban Isten Szentlelkének segítségével naponta diadalt kell aratnunk bűnös gyengeségeink felett. Vigaszunk lehet, hogy mindezt annak tudatában tehetjük, hogy Krisztus ígérete szerint velünk marad minden napon a világ végezetéig (Máté 28:20), s velünk jár utunkon egészségben, betegségben és nem hagy el bennünket soha sem. Övé legyen ezért is a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

 

 

Juhász Gyula: Feltámadott

 

Latrok között, a gyászos, csonka péntek

Hasadt kárpitja a mogorva égnek.

Az ecet és epe, a szörnyű lándzsa

Már messze, régen elmaradt utána.

Kín és halál csak kusza, kurta álom,

És élni, élni jó e szép világon.

Mögötte áldott harminchárom éve,

Előtte: az öröm mély messzesége,

És negyven napra, hogy az égbe tartott,

Úgy hívták, vonták még a földi partok.

Oly idegenül tündökölt a menny még

S oly szédítőnek tűnt a végtelenség.

Folyton lenézett, búcsút mondva halkan,

És fájó szívvel szállt a szűz magasban.

És a ragyogó azúron át a lelke

A Genezáret kékségét kereste.

 

2017. augusztusi alkalmaink:

Augusztus 6. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet templomunkban

Augusztus 13. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet templomunkban

Augusztus 16-18-ig 18 órakor Úrvacsorára felkészítő bűnbánati istentiszteletek

Augusztus 20. 10 órakor Úrvacsorás hálaadó istentisztelet az Új kenyérért

Augusztus 21-25-ig Gyülekezeti mosolytábor gyermekeknek

Augusztus 27. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet templomunkban

 

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!

 

Minden kedden 18 órakor imaóra

Minden szerdán 18 órakor bibliaóra a gyülekezeti házban

Minden szombaton 17 órától ifjúsági bibliaóra a gyülekezeti házban

Minden hónap 2. és 4. vasárnapján fél 9-től istentisztelet a Fő u. 49-ben

Minden vasárnap 10 órától istentisztelet és gyermek-istentisztelet templomunkban

 

Elérhetőségeink: Cím: 2220 Vecsés, Árpád u. 6. Mobil: +36 30 319 5996

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. "> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.    Honlap: www.vecsesireformatus.hu

Lelkészi ügyeletek:     kedden:           16:00-18:00   szerdán:         8:00-10:00

                                   csütörtökön:     16:00-17:00

                                   szombat, vasárnap, hétfő:       időpont egyeztethető

Lelkigondozói ügyelet:           csütörtökön 17:00-18:00

 

A Reformáció 500. évében is Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző Pásztora! Szerkesztette: Dömötör Norbert lelkipásztor és Orosz Károly pótpresbiter