Get Adobe Flash player


2017. július

 

           

 

Hírmondó

a Vecsési Református Egyházközség kiadványa

2017/7. szám

 

"Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk!" Zsolt 68,20.

 

            1979. március 5-én történt "az eddigi legnagyobb energia-kitörés". A következőképpen írták le: "A műholdak által észlelt gamma-sugárzás csak a másodperc tizedéig tartott, de e rövid pillanat alatt annyi energia áradt ki, mint amennyit a nap háromezer év alatt szétsugároz. Ha a nap ugyanennyi energiát bocsátana ki egy pillanat alatt, a föld azonnal párává változna."

            Az eseményre utalva, Doyle Evans asztrofizikus kijelentette: "Valahányszor azt hisszük, hogy értjük a világmindenség fizikai törvényeit, úgy tűnik, a természet sarokba szorít minket." Természet? Vagy Isten? Kinek vagy minek a műve volt, hogy a föld nem semmisült meg rögtön?

           

Az elmúlt hónap több vasárnapi istentiszteleti alkalmán előkerült a gondviselés kérdésköre. Isten, mint gondviselő Atya hogyan jelenik meg világunkban? - tehetjük fel a kérdést. Merthogy Isten nem hagyta magára a világot, ahogyan a deizmus képviselői gondolják, hanem a világ teremtése óta fenntartja és igazgatja azt. A 68. zsoltár utal Isten fenntartói munkájára. Emlékeztet bennünket, hogy Ő a népét sem hagyta magára, végig ott volt velük a pusztai vándorlás során, bőven adott esőt is örökségére, ahogyan a zsoltárban is olvassuk, vagyis ő folyamatosan adott minden feltételt ahhoz, hogy ők életben maradhassanak.

            Így tartja fenn világunkat ma is Isten, adja a napsütést, tiszta levegőt, ivóvizet, termő vidékeket, növényeket és az állatokat. "Fák, füvek, eső, szárazság, termékeny és terméketlen esztendők, étel, ital, egészség, betegség, gazdagság, szegénység, szóval minden, nem történetesen, hanem az Ő atyai kezéből jön" – a Káté 27. kérdés-felelete. Isten mindezt tudatosan teszi, így nincsenek véletlenek. Izrael népe sem véletlenül szabadult meg, hanem Isten tudatosan közbeavatkozott, igazgatta, vezette az Ő népét. A világban történő események sok példája is ezt tükrözi, bizonyítják Isten gondviselését földünkre nézve is.

            Jöjjön egy példa: az elmúlt években végzett statisztikák alapján a modern kori évi nagyjából ötszáz meteor becsapódás egy halálos áldozatot sem követelt, mindig úgy, vagy olyan helyen csapódtak be, hogy az emberéletet nem követelt.

            Vagy egy közelebbi példa: múlt nyáron férjemmel Szlovákiába indultunk kirándulni, az indulás után a parkolóból való kikanyarodáskor elromlott a fék az autóban. Mit gondolunk, talán véletlen lehetett? Vagy Isten közbeavatkozott, nehogy esetleg a hegyekben, azaz veszélyesebb közegben menjen tönkre a fék és mi ott maradjunk? Emlékezzünk vissza, mit olvastunk e gondolatsorok elején, mit is mondott az asztrofizikus? Ezt mondta: "Valahányszor azt hisszük, hogy értjük a világmindenség fizikai törvényeit, úgy tűnik, a természet sarokba szorít minket." Természet? Vagy Isten? Mikor megkérdőjelezzük Isten fenntartói munkáját világunkra nézve, akkor eszünkbe juthat: Isten az, aki teremtett, aki cselekszik, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket!

                                                                                                                             Nógrádiné Kovács Alexandra gyakornok-lelkész

 

Mosoly-tábor

            Kedves Szülők! Augusztus 21-25-ig tartjuk MOSOLYTÁBORUNKAT. Idén is egész napos lesz: 7.30-16.30-ig. Jelentkezési határidő: július 31. Díja: 1000 Ft/fő/nap, összesen 5000 Ft. Jelentkezni Denke Katalin hittanoktatónál lehet a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. "> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen. Kérjük, küldjék el gyermekük nevét, hányadik osztályba megy, mely napokon kíván részt venni, milyen kurzuson szeretne jelen lenni (dics-zenekar, dics-kórus, dics-tánc, dics-kézműveskedés, dics-foci, dics-színdarab). Minden kurzuson maximum 15 fő vehet részt. Két kurzust adjanak meg, mert ha már betelt az egyik, akkor a másikba kerül gyermekük. A jelentkezési sorrend számít. Jelentkezésük után válaszemail-t küldünk augusztusban a kitöltendő jelentkezési lappal, melyet a tábor első napjára kell hozni. Megköszönjük, ha a szülők is, és a gyülekezet is imádságban hordozza táborunkat, táborainkat.

                                                                                                                            Köszönettel: a gyermekmunkás közösség

 

 

Aktuális missziói hírek a szomszédos fővárosból

            2 hét múlva az Örömhír Budapestnek 2017 elnevezésű program keretében Budapest 15 játszóterén hirdetik az Örömhírt a gyermekeknek erre felkészített tanítók és gyülekezeti segítők. Így próbálják elérni a gyülekezetbe még nem járó gyermekeket és szüleiket. Imádkozzunk érte, hogy az Úr adjon jó időt, kitartást, érdeklődést!

            Július 22-én a Kelenföldi Montázs Központban (Etele u. 22.) 10-től 15:30-ig lesz egy Malawiba induló misszionáriusnő ünnepélyes kibocsátása. Aktuális külmissziói hírekről, a már kint szolgáló misszionáriusok munkájáról is képet kapunk. Szeretettel várják az érdeklődőket.

                                                                                                                          Közreadja: özv. Czövek Olivérné gyülekezeti tag

 

Engedjünk Jézus Krisztusnak, mert ez illik hozzánk

            A Máté evangéliumában ezt olvashatjuk: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki.” (Máté 3:15) Az ember enged Istennek. Milyen ritka ez a kép a Szentírásban is! Hiszen mióta a Bibliában nyomon tudjuk követni az ember Isten előtti életének történetét, nagyon sokszor nem ezt látjuk. Ádám és Éva nem engedett Istennek, mint ahogy Káin sem Ábelnek. S ezzel utódaikra, ránk is tragikus sorsot hagytak. Nem mondták, hogy rendben van, ha ez a helyes Út, igazodom Teremtőmhöz és Jézus Krisztushoz, aki azt mondta magáról: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” (János 14,6). Milyen jó, hogy később Ábrahám enged az Isten elhívásának és utódai ezerszeres áldást nyernek. Nem úgy a fáraó, aki nem engedett az Úrnak és tízszeres csapással kellett szembenéznie Egyiptom földjén. Sajnos azt látjuk, az onnan kiszabadított Izrael népe is milyen sokszor nem engedett Istenének. Már a pusztában Mózes és Áron ellen zúgolódtak. Később, a Kánaán földjén letelepedett zsidóság sem arról volt híres, hogy engedtek volna a próféták szavának és azok által Isten közeledésének. Mire az időben Jézushoz érünk, egy megkeményedett szívű, farizeusi kegyességgel és engedetlenséggel kell szembesülnünk, akik közül már alig-alig képesek igazán tisztán meglátni az Úr útjait. Azaz hogy mégis, mert a nagytanács tagjai közül egy emberről, Nikodémusról olvashatjuk, hogy őszinte szívvel közeledett Jézushoz, engedve beszédének. Aztán Simeon is engedelmes szolgája volt Istennek, akiről ezt olvashatjuk a Bibliában: „Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: "Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül

Pál apostol, mint egykori farizeus életében szemlélhető leginkább, hogy mennyire a saját, emberi akarata szerint akarta Istent szolgálni és számára is merőben új volt a damaszkuszi út, a megtérése helyszíne, ahol rá kellett döbbennie, hogy csak az nyitja ki az áldások kapuját, ha enged Jézusnak és kimondja a szót: „Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem?” És időben egy nagyot ugorva egy XX. századi magyar írót, költőt is említhetünk a bizonyságtevők közül, hiszen Gróf Czegei Wass Albert írásban is megvallotta Krisztus iránti hűségét és ezt írta: Ő az Út, az Igazság és az Élet, és én maradok ez Úton míg csak élek, töretlen hittel ember és magyar.

                                                                                    Berencsi Balázs lp. igemagyarázatát hasznosítva közreadja Orosz Károly pótpresbiter

 

2017. júliusi alkalmaink:

Július 9. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet templomunkban

Július 10-től-14-ig Gyülekezeti családos tábor a Sipító Pihenőparkban

Július 16. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet templomunkban

Július 23. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet templomunkban

Július 30. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet templomunkban

Július 31-től augusztus 4-ig Ifjúsági tábor a Sipító Pihenőparkban

 

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!

 

Minden kedden 18 órakor imaóra

Minden szerdán 18 órakor bibliaóra a gyülekezeti házban

Minden szombaton 17 órától ifjúsági bibliaóra a gyülekezeti házban

Minden hónap 2. és 4. vasárnapján fél 9-től istentisztelet a Fő u. 49-ben

Minden vasárnap 10 órától istentisztelet és gyermek-istentisztelet templomunkban

Minden vasárnap 17 órától fiatal felnőttek bibliaórája a gyülekezeti házban (júl-aug. Szünet)

 

Elérhetőségeink: Cím: 2220 Vecsés, Árpád u. 6. Mobil: +36 30 319 5996

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. "> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.    Honlap: www.vecsesireformatus.hu

Lelkészi ügyeletek:     kedden:           16:00-18:00   szerdán:         8:00-10:00

                                   csütörtökön:     16:00-17:00

                                   szombat, vasárnap, hétfő:       időpont egyeztethető

Lelkigondozói ügyelet:           csütörtökön 17:00-18:00

 

A Reformáció 500. évében is Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző Pásztora! Szerkesztette: Dömötör Norbert lelkipásztor és Orosz Károly pótpresbiter