Get Adobe Flash player


2017.március

 

 

Hírmondó

a Vecsési Református Egyházközség kiadványa

2017/3. szám

 

            Nagy szeretettel mutattuk be február elején Nógrádiné Kovács Alexandrát, új hatodéves lelkipásztor gyakornokunkat a gyülekezetnek, aki gyakorlati évét tölti nálunk ez év december 31-éig. Álljon most alább részletesebb bemutatkozása, hogy még jobban megismerhessük őt. Hordozzuk őt imádságban, bátorítsuk, erősítsük és fogadjuk szeretettel szolgálatait!

 

„Légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz” Józsué 1,9.

               

Kecskeméten születtem katolikus családba, szüleim és nagyszüleim is rendszeresen gyakorolták hitüket, így kiskorom óta tanítottak engem arra, hogy Isten szeret engem és Fiát adta értem is, hogy bűnbocsánatot nyerhessek.

            Eleinte zenei pályára szántak a szüleim, óvodás korom óta tanultam hegedülni, zongorázni, orgonálni. De mikor megkérdezték, hogy mi szeretnék lenni, azt mondtam, hogy orvos. Hobbiként megmaradt a zene, és egyre inkább érdeklődtem az ember "teste" iránt, így nyaranként orvos ismerőseink nyakán lógtam a kecskeméti kórházban. Gimnazista koromban biológia és kémia fakultációs voltam és készültem az orvosi egyetemre. Azonban közben szüleim áttértek a református hitre, konfirmáltak, hiszen nagyon megrendítette őket a Luther című film, melyet aztán velem is megnézettek... Elkezdtünk járni vasárnaponként a református templomba. Meglepően más volt, mint a katolikus mise és vasárnapról vasárnapra azt tapasztaltuk, mintha konkrétan hozzánk szólna az Ige. Átkerültem a Kecskeméti Református Gimnáziumba a Kecskeméti Kodály Zoltán Általános Iskolából, amely nagy váltás volt az életemben. Minden reggel áhítattal kezdtem az iskolát, melyet a templomban tartottak, elkezdtem hétközi alkalmakra is járni, rendszeresen szolgáltam a gyermekek között, és a diakóniai munkában is részt vettem, minden héten meglátogattam két idős testvért a gyülekezetből, akik bizonyságtételei alapján sokat épült a hitem. Azért a kórházba is eljártam, mint addig, de már másként: utána már a kórházlelkész mellett tüsténkedtem. Isten a gimnáziumi éveim alatt napról napra megszólított, míg megkaptam belső elhívásomat (lásd fenti ige), illetve külső elhívásomat: lelkipásztorok és gyülekezeti tagok bátorítottak engem. Rádöbbentett az Úr, hogy azt szeretné, ne az emberek "testével", hanem "lelkével" foglalkozzam. Engedtem neki, így gyorsan váltottam: magyarból emelt szintű érettségit tettem a biológia helyett. Nem bántam meg, hogy az Úrnak engedtem, mert így tiszta szívből el tudom mondani, hogy tényleg az a jó, amit Ő akar velünk cselekedni. Megáldotta a teológiára való jelentkezést, illetve az ott eltöltött éveket is. Jelenleg Budapesten lakom, a küldő gyülekezetem a Budapest-Fasori Református Egyházközség. Apukám a gyülekezet egyházfija, anyukám fejlesztő pedagógusként dolgozik és van egy 10 éves öcsém. A teológia évei alatt segítőtársat is kaptam, hozzám illőt, aki mindenben támogat és erősít engem. Házasságkötésünkkor ezt az Igét kaptuk: "Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk." Zsolt 33,21-22. Hisszük, hogy továbbra is megáldja az Úr életünket, házasságunkat és szolgálatainkat. Legyen meg az Ő akarata mindenben, Ő vezessen bennünket, ahogyan eddig is tette! SDG!

 

GYÜLEKEZETI CSALÁDOS TÁBOR 2017

            Továbbra is hirdetjük szeretettel, hogy 2017. július 10 és 14 között gyülekezeti családos tábort tartunk a Monorierdei Sipító Pihenőparkban, ahová a gyülekezet minden korosztályából szeretettel várjuk a jelentkezőket (családokat és egyedülállókat, fiatalokat és időseket egyaránt). Kérjük, hogy aki szívesen részt venne a táborban, az minél hamarabb jelentkezzen. A jelentkezésnél a nevet, születési dátumot, és az elérhetőséget kérjük megadni. A jelentkezés történhet személyesen a lelkipásztornál, vagy email-en, esetleg sms-ben az alábbi elérhetőségeken: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. "> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. valamint 06 30 319 5996.

 

Egy óra leforgása alatt - Hírek a nagyvilágból

            Elgondolkodtató, mi minden történik a világon a Reformáció 500. emlékévében egy óra leforgása alatt:

- Minden órában legalább 2300 ember dönt Krisztus mellett.

- Évente 20 700 000-rel növekszik a keresztények/keresztyének száma, de nem a kereszténynek mondott Európában.

- Óránként 5-6 új gyülekezet alakul – ami még akkor is reménységre ad okot, ha tudjuk, hogy közben sok meg is szűnik.

- 1052 gyermek hal meg 5 éves kora előtt – a legtöbben olyan betegségben, amely megelőzhető volna.

- 388 ember hal meg óránként glóbuszunkon, mert emberi fogyasztásra alkalmatlan vizet iszik.

- Óránként 4590 gyermek születik a világon ott, ahol még nem hallottak az evangéliumról.

- 1500 ember hal meg óránként a Földön anélkül, hogy hallott volna Jézusról.

Az internet alapján közreadja: özv. Czövek Olivérné

 

Hogy hűségesnek találtassunk

            Talán már mindenkihez eljutott a hír, hogy Cseri Kálmán nagytiszteletű urat hazahívta Teremtője. Apostoli látású igehirdetőt veszített a Magyar Református Egyház, a Pasaréti Gyülekezet. Vecsési gyülekezetünkben is sokan olvastuk egy-egy, füzetszerűen kinyomtatott igemagyarázatát. Nem vallásos beszédek, hanem igazi, Istennek tetsző magvetések voltak. Soli Deo Gloria!

            Kevesen tudják, hogy Cseri Kálmán nagytiszteletű úr evangelizáció keretében többször vetette Isten ige-magját Vecsésen is. Sőt, van gyülekezettörténeti vonatkozása is vecsési jelenlétének, amire özv. Czövek Olivérné, Klárika hívta fel a figyelmemet. Amikor Czövek Olivért választotta gyülekezetünk 1970-ben lelkipásztorának, még nem volt bevezetve a víz a lelkészlakásba. Több lelkésszel, esperessel együtt jöttek Cseri Kálmánék és önzetlenül, segítőkészen ásták a vízvezetéknek az árkát, hogy az akkor háromgyermekes lelkészcsalád mielőbb fürdőszobához juthasson.

            Amikor a halála előtt megkapta a Károli Egyetem egyetemi szenátusának döntését a díszdoktori cím adományozásáról, az alábbiakat válaszolta, amit betegsége miatt ő már nem mondhatott el személyesen, felolvasták. Lényege a következő volt: „Ha nem kapnék Istentől naponta olyan ajándékokat, amiket nem érdemlek meg, most nagyon rosszul érezném magamat, mert szokatlan lenne az élmény. Így azonban, hogy tudom, mindenem, amim van, Tőle kapott ajándék, amit érdemeim nélkül kaptam, eggyel több a hálát adni való. Egyébként én is azt vallom, hogy „azért, ha minden parancsolatot teljesítettünk is, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, amivel tartoztunk”. (Lk 17,10.)

            Mivel erre biztatást kaptam – szeretném fölhívni az ifjúság figyelmét valamire: A lelkipásztori szolgálatnak nagyon biztos alapokra van szüksége ahhoz, hogy legyenek nagyon biztos evidenciák, melyekhez minden körülmények között ragaszkodunk. Néhányat említek.

- Jézus Krisztus Isten Fia – ennek minden következményével együtt.

- Jézus Krisztus halála tökéletes helyettes elégtétel.

- Krisztus testben feltámadott és él.

- A Szentírás, úgy ahogy van, mindenestül Isten ihletett kijelentése.

- Jézus azt mondta, mindenkinek újonnan kell születnie.

- A II. Helvét Hitvallással valljuk: Isten igéjének hirdetése Isten igéje. Bízzatok mindig nagyon az Ige erejében! Isten, az Ő Igéjével bármit el tud végezni. De csak akkor, ha az valóban Isten igéje, nem vallásos beszéd, hanem az Ézs 55 szerint olyan ige, ami Isten szájából származik.

- Közben nagyon ügyelnünk kell saját megszentelődésünkre, hogy miközben másoknak prédikálunk, magunk méltatlanokká ne legyünk a harcra.

- És végül: a sáfároktól egy az, ami megkívántatik, hogy mindegyik hűségesnek találtassék.

- Készüljetek örömmel az Örömhír hirdetésére. Ahogy Pál apostol írta Timóteusnak: „de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál... A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre

 

Adózók figyelmébe! Az 1%-ról

            Ismét az adóbevallás idejéhez értünk. Gyülekezetünk tagjainak, munkában álló gyermekeiknek, ismerőseinek az 1% felajánlásához a figyelmébe ajánljuk:

  • a Magyarországi Református Egyház technikai számát: 0066
  • a Fénysugár Vecsés Alapítvány (Czövek Olivér Református Óvodánk alapítványa) számát: 18714478-1-13
  • a Vecsési Református Keresztyén Alapítvány számát: 18689390-1-13

 

2017. márciusi alkalmaink:

 

Március 5. 10 órakor Böjt első vasárnapi úrvacsorás istentisztelet templomunkban

Március 5. 15 órakor Házi istentisztelet a Klapka u. 47/a-ban

Március 6. 17 órakor Női ökumenikus imaalkalom a gyülekezeti házban

Március 12. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet templomunkban

Március 18. 15 órakor Női bibliaóra a gyülekezeti házban

Március 19. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet templomunkban

Március 25. 15 órakor Böjti felkészítő alkalom 21 napos böjtre

Március 26. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet templomunkban

Április 2. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet és teológusok látogatása

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!

Minden kedden 18 órakor imaóra

Minden szerdán 10 órakor istentisztelet a Gondozási Központban

Minden szerdán 18 órakor bibliaóra a gyülekezeti házban (nov-márc 17 órakor)

Minden szombaton 17 órától ifjúsági bibliaóra a gyülekezeti házban

Minden hónap 2. és 4. vasárnapján fél 9-től istentisztelet a Fő u. 49-ben

Minden vasárnap 10 órától istentisztelet és gyermek-istentisztelet templomunkban

Minden vasárnap 17 órától fiatal felnőttek bibliaórája a gyülekezeti házban

Elérhetőségeink: Cím: 2220 Vecsés, Árpád u. 6. Mobil: +36 30 319 5996

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. "> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.    Honlap: www.vecsesireformatus.hu

Lelkészi ügyeletek:     kedden:          16:00-18:00   szerdán:         8:00-10:00

                                   csütörtökön:     16:00-17:00

                                   szombat, vasárnap, hétfő:       időpont egyeztethető

Lelkigondozói ügyelet:           csütörtökön 17:00-18:00

 

Az Úr Jézus Krisztus legyen református gyülekezetünk őriző Pásztora!

Szerkesztette: Dömötör Norbert lelkipásztor és Orosz Károly pótpresbiter

felkészített.” (2Tim 3,14a.16.) Istené legyen a dicsőség!       Orosz Károly pótpresbiter