Get Adobe Flash player

Gyülekezeti Hírmondók 

 

Hírmondó

a Vecsési Református Egyházközség kiadványa

2017/3. szám

 

            Nagy szeretettel mutattuk be február elején Nógrádiné Kovács Alexandrát, új hatodéves lelkipásztor gyakornokunkat a gyülekezetnek, aki gyakorlati évét tölti nálunk ez év december 31-éig. Álljon most alább részletesebb bemutatkozása, hogy még jobban megismerhessük őt. Hordozzuk őt imádságban, bátorítsuk, erősítsük és fogadjuk szeretettel szolgálatait!

 

„Légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz” Józsué 1,9.

               

Kecskeméten születtem katolikus családba, szüleim és nagyszüleim is rendszeresen gyakorolták hitüket, így kiskorom óta tanítottak engem arra, hogy Isten szeret engem és Fiát adta értem is, hogy bűnbocsánatot nyerhessek.

 

Hírmondó

a Vecsési Református Egyházközség kiadványa

2017/4. szám

 

„Eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat”. Jn 20,19-20.

 

            Húsvétra készülődve olvastam nemrég ezt a rövid igemagyarázatot, mely egész gyülekezetünk épülésére lehet. Így kívánok feleségemmel együtt Krisztus jelenlétében gazdag Feltámadás ünnepet valamennyiünknek!

            Olvasandó bibliai rész: Jn 20,19-29.

            „Bezárt ajtók mögött, félelmes szívvel vannak együtt Jézus tanítványai. Mesterüket keresztre feszítették, ez megrendítette őket. A sírt, ahová Jézus testét helyezték, üresen találták. Ez zavarba hozta őket.

            Arra a kérdésre keressük most a választ, hogy ebből a néhány megrendült tanítványból hogyan lesz bizonyságtevő gyülekezet? Hogy ez a riadt, csüggedt kis csapat hogyan terjesztheti el az evangéliumot széles e világon? Mind e mögött az a kérdés húzódik meg: hogyan újulhatnak meg gyülekezeteink?

           

 

           

 

Hírmondó

a Vecsési Református Egyházközség kiadványa

2017/7. szám

 

"Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk!" Zsolt 68,20.

 

            1979. március 5-én történt "az eddigi legnagyobb energia-kitörés". A következőképpen írták le: "A műholdak által észlelt gamma-sugárzás csak a másodperc tizedéig tartott, de e rövid pillanat alatt annyi energia áradt ki, mint amennyit a nap háromezer év alatt szétsugároz. Ha a nap ugyanennyi energiát bocsátana ki egy pillanat alatt, a föld azonnal párává változna."

            Az eseményre utalva, Doyle Evans asztrofizikus kijelentette: "Valahányszor azt hisszük, hogy értjük a világmindenség fizikai törvényeit, úgy tűnik, a természet sarokba szorít minket." Természet? Vagy Isten? Kinek vagy minek a műve volt, hogy a föld nem semmisült meg rögtön?

           

 

 

Hírmondó

a Vecsési Református Egyházközség kiadványa

2017/8. szám

 

„A Lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás”. Gal 5,22-23a.

 

Két rövid bizonyság az ifjúsági csendeshétről

 

HŰSÉG:

            „Engem az fogott meg a táborban, hogy Isten mennyire hűséges, akkor is, ha mi rosszat teszünk, valamit elrontunk vagy ha hűtlenek vagyunk hozzá, mert szeret minket. Ezzel a szeretettel azonban nem szabad visszaélnünk, nem tehetünk bármit arra gondolva, hogy Isten úgyis megbocsát, mert fáj neki, ha kihasználjuk a szeretetét. Isten hűsége abban nyilvánul meg, hogy volt valaki a Földön, aki hűséges volt Istenhez, az emberekhez és a kereszthez. Ez a valaki Jézus. Ő hűségesen meghalt értünk”.

                                                                                                                                                                              Pap László