Get Adobe Flash player


Várunk Téged is a református gyülekezetbe

„Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát! Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz és elragadja azt, ami a szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne. Ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit" (Mt.13;18-23)

 

Ezt a példázatot a magvető példázataként ismeri a keresztyén világ. Jézus Krisztus példázata önmagáról és rólunk szól, vagyis az Igéről és annak hallgatóiról. Rólad és rólam.

Vannak útfélre esett magok, mert nem ritka az olyan ember – még a templomba járók között is -, akihez nem jut el igazán Isten szent Igéje. Hallja, hallgatja ugyan, de nem érti, így nem is a-szerint él. S jön a nagy hitető, a sátán és már ki is ragadja a szívéből az élet Igéjét. Ezért nem elég csak otthon, egyedül olvasni a Bibliát, ezért csak részeredmény, ha egészségesek vagyunk, és egyedül hallgatjuk otthon a rádióban, TV-ben az istentiszteletet

. Egy példát hadd említsek: Nitsche, a XIX. század nagy gondolkodója saját bevallása szerint otthon, kétszer olvasta el a Bibliát, az evangéliumokat még többször is. Mégsem volt rá hatással. Nem értette meg igazán Isten Krisztusban értünk elkészített áldozatának értelmét. Keresztyén-ellenes maradt.

 

Vannak sziklás talajra hulló magok és szalmaláng-hitű emberek is. Sőt, olykor mi magunk is úgy vagyunk egy-egy Igével, hogy fellelkesedünk, de a mindennapok sodrásában hamar elveszítjük lelkesedésünket Krisztus mellett. Aztán vannak, akik elvesznek a részletekben, s az Ige igazi megértésére, gyümölcseinek meglátására nem jutnak el. Egyszer Christopher Wren, a londoni Szent Pál Katedrális tervezője megkérdezte az építőmunkásokat, hogy most éppen mit csinálnak? A fáradt és egykedvű építők a munka terhe alatt csak a maguk által végzett részleteket sorolták: téglát rakok, követ hordok, falazok....Egy vidám maltert keverő munkás azt felelte: egy pompás katedrálist építek Isten dicsőségére! Ő tehát látta az egészet is. Amikor Isten akaratát teljesítjük, mi sem veszhetünk el a részletekben, azt gondolván egy-egy parancsolatról, hogy ennek semmi értelme, ezt már senki sem tartja be, vagy azzal mentjük magunkat, hogy nehéz az élet terhe e-nélkül is, miért bonyolítja még ezzel a Mindenható és a lelkipásztor is?

 

Az útszéli tövisek közé hullott nemes magból felcseperedő növény nem hoz termést, mert a gyom megfojtja. Mint ennek a világnak a csábítása a hit és tartás nélküli embert, vagy az egyszer már szalmalángszerűen az Úrnak odaszánt életeket. Emlékszünk bizonyára mi is olyanokra, akikkel együtt indultunk az Úr felé, aztán ők a karrier-vágynak, a gazdagság csábításának, alkoholnak, és más földi hívságnak engedve lemaradtak az úton, és a gyülekezetünkből is. Mégis van örömhír (evangélium) nekik is, hogy az Úr Igéje sok embernek az életét, így az övékét és a mienkét is megváltoztathatja, s jelképesen a „földbe hullott mag" bő termést hozhat. Azt mondjuk, hogy ez így természetes, mert azért van a vetés, hogy legyen aratás is. Mégis milyen nehéz Istennek tetsző és mások számára is gyümölcsöző életet élni! A Vecsési Református Gyülekezetben mi ezért vagyunk együtt! Ezért figyelünk az Úrra és egymásra, s Krisztusba vetett hittel azt igyekszünk tovább adni, betegeknek, lábadozóknak, a világ által elsodortaknak, tragédiákkal sújtott családoknak, hogy Isten és az Ő Szent Fia számára nincs elveszett ember! Ez a mi örömünk! Várunk tehát téged is gyülekezetünk közösségébe, hogy egymás hite által erősíthessünk másokat, s az Ige által együtt gazdagodjunk, s lelkünk Krisztusban nyugalmat lelve erősítse a keresztyének örvendező seregét.

 

Áldást Békességet!

Lelkiismereti, hitbeli, etikai kérdései vannak? Szeretne gyülekezetünkhöz kapcsolódni, istentiszteletre, imaórára, Biblia órára, református ifjúsági közösségbe, keresztyén asszonykörbe, házi istentiszteletre járni, beteg hozzátartozóinak úrvacsorát házhoz kérni? Szeretné önmagát, gyermekeit, unokáját megkereszteltetni, konfirmáltatni, hittanra, vasárnapi gyermek-istentiszteletre járatni, házasságára Isten áldását kérni, elhunyt hozzátartozóját eltemettetni, gyermekét unokáját egyházi óvodába, iskolába járatni, esedékes egyházfenntartói járulékát vagy a gyülekezet és a református óvoda támogatására szánt támogatást befizetni, lelki útravalót jelentő egyházi kiadványokat, Reformátusok Lapját, Bibliát, református énekes könyvet vásárolni vagy csak többet tudni Isten Krisztusban elküldött szeretetéről? Keresse fel személyesen, telefonon, vagy e-mailen gyülekezetünk lelkészét, Pap András lelkipásztort Vecsésen az Árpád u. 6. sz. alatti lelkészi hivatalban (tel: 06 29 350 643 E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) , vagy gyülekezetünk gondnokát Szabó Dénes kisiparost (Vecsés Kölcsey u. 25., Tel: 06 29 352 600;E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).

 

„Abban nyilvánul meg az Isten szeretete irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa." (1 Jn.;7-10)

 

                                                                                                                                           Az Egyházközség Presbitériuma