Get Adobe Flash player


Fontosabb dátumok a centenáriumát ünneplő vecsési gyülekezet életéből

· 1907. október – a vecsési reformátusok az Üllői Református Gyülekezet presbitériumának

ülésén először vetik fel a vecsési fiókegyházközség megalakításának igényét

· 1909. december 26. Karácsony – megtartották az első református istentiszteletet Vecsésen a falusi alsóiskolában

· 1910, március 13. Virágvasárnap - megalakult az üllői reformátusok szórványaként a Vecsési Református Fiókegyházközség

· 1910. december – Haranglábat állítottak a vecsési reformátusok az Árpád utcai templom-telken

· 1914. április 18. – A Dunamelléki Református Egyházkerület 62. számú határozatával engedélyt adott a vecsési fiókegyházközség 'anyásítására': anyaegyházközséggé alakulására

· 1918-ban – megvásárolták a vecsési reformátusok lelkészlakásnak a Telepi Elemi Népiskola épületét

· 1924. szeptember 27. – elhelyezték a református templom alapkövét.

· 1925. május 31. Pünkösd – megtartották Vecsésen, félig kész templomunkban az első református istentiszteletet

· 1925. nyara - Segédlelkészként Vecsésre érkezett Újhelyi Jenő lelkipásztor

· 1926. november 14. – Göde Lajos püspöki másodlelkész felavatta templomunkat és elkészült tornyát.

· 1927. augusztus 6. – a Dunamelléki Református Egyházkerület 62. számú határozata alapján a Vecsési Református Egyházközség közgyűlése kimondta anyaegyházközséggé alakulását, Újhelyi Jenő tiszteletest rendes lelkésszé, Kúthy Ferenc Ganz-telepi református tanítót vecsési kántorrá megválasztotta.

· 1929-ben – megalakult a Vecsési Református Dalárda

· 1933-ban – Jézussal minden nap címmel Újhelyi Jenő vecsési lelkész szerkesztésében bibliaolvasó kalauzt adtak ki.

· 1933. december 17. – az akkor Vecséshez tartozó Ganz-telepen 500 református lélekkel megalakult a Vecsés-Ganz-telepi Református Fiókegyházközség, fiatal anyaegyházközségünk fiókgyülekezete.

· 1934-ben – Újhelyi Jenő lelkipásztor kezdeményezésére a vecsési 83. sz. Attila Cserkészcsapat őrseként református cserkészőrs alakult

· 1934-ben – beszerezte gyülekezetünk az első erőshangú orgona-harmóniumot.

· 1935-ben – A negyedszázada fennálló vecsési református gyülekezet presbitériumának tagjai a következők voltak. Újhelyi Jenő lelkészi elnök, Kiss Lajos főgondnok, Dobi Lajos gondnok-pénztáros, Boda András, Gagyki József, György Ferenc, Karay Aladár, Kovács Lajos, Kustra Ferenc, Kustra Gábor, Szalay János, Tegző János, Varga Lajos, Varga Sándor, Viha Ferenc presbiterek, Koczkás Mihály, Sári József, Szarka József, Ványi Benő pótpresbiterek, s a gyülekezet kántora Kúthy Ferenc, harangozó-egyházfi pedig Fóris János volt.

· 1936-ban – Székely Béla vezetésével megalakult és önállóan működött a 843. számú Sztárai Mihály Református Cserkészcsapat

· 1938-ban - megvásárolták a vecsési reformátusok a baptista testvérektől a mai gyülekezeti ház aprócska elődjét

· 1938-ban - megjelent a Vecsési Református Egyházközség Ezüstkönyve

· 1944 -1946 decemberéig - a vecsési református templom és a gyülekezeti ház egy szovjet hadikórház katonai konyhája és étkezdéje volt

· 1945-től 1946. decemberéig – a vecsési Dobi-féle jegyzői lakásban kellett az istentiszteleteket tartani

· 1946. december utolsó napjaiban – visszakapták a vecsési reformátusok az orosz katonák által teljesen lelakott és kifosztott templomukat

· 1948-ban – a diktatúra központi rendeletére feloszlatták felekezeti egyesületeket, a magyar cserkészcsapatokat, köztük a 843. sz. Sztáray Mihály Református Cserkészcsapatot

· 1954. december – meghalt Újhelyi Jenő lelkipásztor

· 1955 tavasza – Mező Ferenc nagytiszteletű úr személyében új református lelkipásztor érkezett Vecsésre

· 1970. december 6-án – a súlyosan beteg és kórházban ápolt Mező Ferenc lelkipásztor helyére Czövek Olivér tiszteletest beiktatták gyülekezetünkben

· 1978-ban – hosszú súlyos betegség után meghalt Mező Ferenc lelkipásztor

· 1981-től néhány éven át Vecsés volt a Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ) székhelye és itt szerkesztette Czövek Olivér a gyermekek számára az Örömhír c. kifestős újságot.

· 1982 – a Délpesti Református Egyházmegye először tartotta Vecsésen az egyházmegyei énekkari találkozóját.

· 1985 nyarán – a Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársai és aktivistái vecsési gyülekezeti házunkban tartották továbbképző tanfolyamukat

· 1989-ben – Debreczy Zoltán Vezetésével újra megalakult, de tiszavirág életűnek bizonyult a 843. sz. Sztáray Mihály Református Cserkészcsapat

· 1989-ben – Czövek Olivér lelkipásztor kezdeményezésére Erdély-alapot hozott létre a gyülekezet, melynek célja a Romániából és Kárpátaljáról menekült magyar testvérek támogatása

· 1989. karácsonyán – a Presbitérium szervezésében megjelent a Vecsési Református Híradó első száma

· 1989 decemberében – az erdélyi magyarok és az ottani gyülekezetek számára sikeres gyűjtést tartott gyülekezetünk (ruhanemű, tartós élelmiszerek, pénz)

· 1991 nyarán - Czövek Olivér nagytiszteletű urat kinevezték a Magyar Református Egyház Zsinati Irodája vezetőjévé

· 1991. december – a vecsési reformátusok Pap András tiszteletest megválasztották a gyülekezet lelkipásztorának

· 1995. január 15. – A Magyar Rádió hullámhosszán református istentiszteletet közvetíttek vecsési templomunkból

· 1995. őszétől – Czövek Olivérné Nt. asszony vezetésével minden hónap utolsó szombatján asszonykör keretében hiterősítő alkalmak kezdődtek, amelyeket a Centenárium évében is minden hónap utolsó szombatján megtartottak gyülekezetünkben

· 2002. szeptember – megkezdte első tanévét a Vecsési Református Óvoda

· 2004-ben – a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány és a gyülekezet támogatásával elkészült a Vecsési Református Óvoda templomkerti játszótere

· 2006. februárban – a Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 11:7 szavazati aránnyal megszavazta a Református Óvoda rendszeres, évenként ismétlődő anyagi támogatását

· 2006-ban – Czövek Olivér nyugalmazott lelkész településünkért, mindenek előtt a Vecsési Református Óvodáért végzett munkáját Vecsés Város Önkormányzata Pro-urbe kitűntetéssel ismerte el

· 2007-ben – az óvodai nevelésben érintett magyar református óvodapedagógusok országos szintű továbbképzését a Vecsési Református Óvodában sikeresen rendezték meg

· 2008-ban - a Délpesti Református Egyházmegye másodszor tartott Vecsésen színvonalas, léleképítő egyházmegyei énekkari találkozót.

· 2008-ban – a gyülekezet asszonyainak kezdeményezésére a gyülekezeti házban havonta szeretetklub indult

· 2008. június – a krakkói Malom utcai házi istentiszteletek helyett a Városi Önkormányzat hozzájárulásával a Fő út 49. sz. alatti egykori Cifra csárda helyén minden vasárnap fél kilenckor kihelyezett istentiszteletek kezdődtek

· 2008-tól – a Vecsési Református Egyházközség előbb a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , majd az egyházmegyei hálózat egységesítése után a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. illetve az egyházmegyei gondnoki tisztségre másodszor is megválasztott Szabó Dénes vecsési gondnok a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen is elérhető

· 2008. november – Megjelent a Fejezetek a vecsési óvodai nevelés történetéből c. könyv, melynek második fele a református óvoda építéséről és az keresztyén óvodai nevelés vecsési tapasztalatiról szól

· 2009. január 25. – hosszú súlyos betegség után elhunyt Czövek Olivér lelkipásztor

· 2009. szeptember – gyülekezetünk első beosztott lelkésze Natulyné Szabolcsik Eszter megkezdte munkáját református közösségünkben

· 2009. október – a gyermekek szabadtéri labdajátékaihoz elkészült a Vecsési Református Óvoda gumitégla burkolású sporttere és az óvoda Árpád utca felőli bejáratát a mozgássérültek részére az EU szabványok szerint alakították ki

· 2009. december 6. – először szólalt meg templomunkban az új, sípos orgonánk

· 2009. Karácsony – többszöri kísérleti számok (1989, 1998, 2007) után Natulyné Szabolcsik Eszter beosztott lelkész és Orosz Károly presbiter együttműködésével megjelenik a Vecsési Református Egyházközség Hírmondójának első száma, amelyet a Centenárium évében havonként újabbak követik

· 2010. – a Centenárium éve – 100 éves Vecsési Református Egyházközség

· 2010. február – Pintér László gyülekezeti tagunk és Orosz Károly presbiter együttműködésével elkészült és fejlődésnek indult a gyülekezet elektronikus honlapja a www.vecsesireformatus.hu

· 2010. február – május között Pap András lelkész kezdeményezésére, az Alpha kurzus keretében, 10 alkalomból álló ökumenikus evangelizációs sorozat volt gyülekezeti házunkban

· 2010. szeptember 1-től – a fenntartó vecsési gyülekezet 100. évfordulója és az óvoda építését kezdeményező néhai Czövek Olivér lelkipásztor emlékének a Presbitérium által kezdeményezett megőrzésére a Vecsési Református Óvoda neve Czövek Olivér Református Óvodára változott.

· 2010. szeptember – Orosz Károly presbiter Isten dicsőségére elkészítette a Vecsési Református Egyházközség 100 éves történetét bemutató centenáriumi Aranykönyv kéziratát

· 2010. szeptember 26. – Dr. Szabó Istvánnak, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének igehirdetésével ünnepi hálaadó istentiszteletet tartott és '100 év képekben' címmel kiállítást rendezett gyülekezetünk a 100. évforduló tiszteletére

 

                                                                                                              Összeállította: Orosz Károly presbiter